Board of Trustees

Dato' Dr Afifi Al-Akiti
Dato' Seri Ir Haji Mohd Noor Yaacob
Dato' Seri Ir Haji Mohd Noor Yaacob
Tan Sri Hasmah Abdullah
Advisory Board

Datuk Dr Zulfikli Ismail
Datuk Abdul Rahman Putra Dato' Taha
Dato' Zamimi Awang
Prof Madya Dr Awang Azman Awang Pawi